Blacklist

Leden die zich niet aan de regelementen houden wat betreft betaling en/of voorwaarden.